I. Treść zgody:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych do końca 2022 roku przez firmę Euforia
Smaku sp. z o.o. z siedzibą w Leśniewie 31, wpisana do rejestru przedsiębiorc
ów prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, NIP: 587 172 61 16, REGON: 386490344.
W celach marketingowych polegających na informowaniu mnie:
drogą e-mailową o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego oraz nowości Love Catering
drogą telefoniczną o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego
Zgoda na przetwarzanie dotyczy następujących danych osobowych:
adres email
numer telefonu
Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.